0

Klik op het winkelmandje

Algemene voorwaarden

Bekijk hieronder de algemene voorwaarden voor consumenten of download de pdf.

Ben je een zakelijke klant? Dan hebben we voor jou aparte algemene voorwaarden, specifiek voor B2B. Download de B2B-pdf hier.


Consumenten versie:

ARTIKEL 1 IDENTITEIT VAN DE VERKOPER

De website www.knektin.be en haar varianten zijn een onderdeel van Technic-L BV. Op de hele website verwijzen de termen “wij”, “ons” en “onze” naar :

KNEKTIN, initiatief van Technic-L BV
Ouden Heirweg 28
9340 Lede (Oordegem)

E-mailadres: https://www.knektin.be/pages/contactgegevens
Telefoonnumer (bereikbaar tijdens de kantooruren): +32 473 65 47 09
Ondernemingsnummer: 0598.934.715
BTW-nummer: BTW BE0598934715
KBC rekeningnummer: BE89 7340 3987 4685


ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID & VOORWAARDEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als Webwinkelier aan jou als Consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt).

2. Wij leveren vooral in de BeNeLux (België, Nederland en Luxemburg). Andere Europese landen kunnen een bestelling plaatsen. Als je een leveringsadres buiten Europa opgeeft, kunnen we je bestelling weigeren.

3. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn en moet je dit ook expliciet aangeven op de website alvorens je de bestelling kan afronden. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.

4. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.

5. Als je online bestelt, bezorgen we je bovendien samen met de bestellingsbevestiging, of ten laatste bij de levering, een link naar deze algemene voorwaarden zodat je ze kan opslaan of afdrukken. We raden je overigens aan om dit altijd te doen.

6. Als naast onze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Mochten er tussen de bijzondere voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de bijzondere voorwaarden boven de algemene voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

7. Wij behouden ons het recht de algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen.

8. Projecten (ook wel exclusive packs genoemd) worden niet besteld via onze webshop op www.knektin.be, maar afgehandeld (opmaak/versturen/bekijken van offerte tot factuur) in ons B2B portaal (https://b2b.knektin.com), je hoeft hiervoor in dat portaal geen login te hebben. Voor projecten komt er iemand van ons bij jou langs om het project te bespreken. Extra goederen en/of diensten die niet beschikbaar zijn op de webshop van www.knektin.be en die aangekocht worden bovenop de premium packs (ook wel premium starters pack genoemd), worden op dezelfde manier afgehandeld in ons B2B portaal als hiervoor vermeld. Voor consumenten zijn nog steeds deze algemene voorwaarden van tel.

9. Onze doe-het-zelf pakketten (starters pack en premium starters pack) bevatten een praktische e-boek. Wij hebben de grootste zorg besteed aan de inhoud, doch kunnen we niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten of onnauwkeurigheden. Hou er rekening mee dat je zelf verantwoordelijk bent voor werken die je uitvoert of laat uitvoeren op basis van deze richtlijnen, zowel voor de werken als voor de gebruikte materialen.

10. Opdrachten worden bovendien uitsluitend aanvaard onder de voorwaarde dat de aansprakelijkheid van Technic-L BV beperkt is tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door Technic-L BV afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.

11. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden.


ARTIKEL 3 ONS AANBOD EN JOUW BESTELLING

1. Onze aanbiedingen zijn geldig voor de duur waarop ze vermeld zijn op de Website en tot aan het uitputten van de stock.

2. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.

3. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Een voorbeeld hiervan zijn de foto’s bij onze pakketten, hier kunnen we er immers niet voor zorgen dat alle varianten in 1 foto ter beschikking zijn (hoeveelheden staan beschreven in de tekst en kunnen gekozen worden door de klant zelf). De foto’s wijken hier dus af van hetgeen de Consument zelf kiest.

4. Wijzigingen kunnen uitgevoerd worden zolang de bestelling nog niet verwerkt is door ons. Heb je reeds een mailtje ontvangen dat je bestelling gecontroleerd is op correctheid, dan is je bestelling finaal en kan je deze niet meer wijzigen. Je bestelling is nu compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden Bancontact, KBC/CBC-betaalknop, Belfius Direct Net, ING Home’Pay, Creditcard (Mastercard/Visa/American Express) en iDEAL. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

5. Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Alvorens je de bestelling kan afronden, dien je akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden. Nadien geef je je contactgegevens en leveringsadres in. Vervolgens bekijk je de verzendwijze en krijg je te zien of er een verzendkost is of niet. In stap 4 kies je de betaalwijze en geef je de facturatiegegevens in. Tenslotte kom je op een overzichtspagina om je bestelling na te kijken. Op deze pagina bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop “NU BETALEN” met onderaan de pagina als bijschrift “bestelling met betalingsverplichting”. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief.

6. Indien de consument interesse heeft in een project, ook wel exclusive pack genoemd, kan er gebruik gemaakt worden van het contactformulier om ons hiervan op de hoogte te brengen. Bij een premium pack wordt je door ons gecontacteerd o.m. voor het bespreken van de eventuele extra benodigde goederen en/of diensten, dit is immers een onderdeel van de premium uitvoering. Na een succesvolle analyse van je omgeving zullen wij een offerte opmaken en zal je nadien hiervan op de hoogte gebracht worden. Na goedkeuring van de offerte dien je een getekend exemplaar terug te sturen naar ons, hiermee geef je o.m. aan dat je akkoord bent met onze algemene voorwaarden. Eénmaal we deze getekende versie hebben ontvangen kunnen we overgaan tot de bestelling van de goederen en/of het inplannen van de dienst.

7. Wij behouden ons het recht voor om opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

8. Een samengestelde prijsopgave verplicht ons niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.


ARTIKEL 4 HERROEPINGSRECHT

1. Consumenten die goederen of diensten bij ons kopen, hebben gedurende 14 kalenderdagen vanaf de levering of het sluiten van de overeenkomst het recht om de overeenkomst te herroepen zonder boete en zonder opgave van reden en te beslissen dat ze de goederen niet wil houden. Je kan hiervoor het wettelijk voorziene herroepingsformulier gebruiken of een bericht achterlaten in ons retourportaal. De consument zendt in dat geval de goederen terug aan KNEKTIN voor het verstrijken van een termijn van 14 kalenderdagen na de dag waarop de consument zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen, heeft meegedeeld (de kosten hiervoor betaal je zelf). Het product moet wel onbeschadigd en in originele verpakking teruggestuurd worden (hieronder meer informatie hierover). In bepaalde gevallen is het herroepingsrecht uitgesloten (zie punt 7.). Binnen de 14 dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben of je hebt aangegeven dat je wil afzien van de overeenkomst, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug en proberen we dit te doen met hetzelfde betaalmiddel waarmee je hebt betaald. Indien het product echter beschadigd of incompleet terugkomt dan zullen wij maximaal 75% vergoeden van het oorspronkelijke aankoopbedrag. In sommige gevallen kan het zijn dat de terugbetaling uitgevoerd moet worden op een alternatieve manier (dus niet via hetzelfde betaalmiddel). KNEKTIN zal dan een overschrijving uitvoeren naar de consument. De consument wordt hiervan eerst op de hoogte gebracht.

2. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen dus voor jouw (de consument) rekening.

3. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen.

4. Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen bekeken, maar niet gebruikt zijn. Als je de goederen terugstuurt, dan moet dit gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder.

5. Je kan je retourpakket retourneren via een koerier naar keuze. De originele doos mag niet gebruikt worden als verzendingspakket zelf, er moet steeds een andere doos rondom de originele doos zijn ter bescherming en aangevuld worden met pakketvulling zodat de beweging minimaal is. Gelieve je retour eerst aan te melden via ons retourportaal vooraleer het op te sturen.

6. Om je herroepingsrecht, zowel in het geval van levering van diensten als levering van goederen, snel en correct uit te oefenen, kan je het hieronder vermelde wettelijke voorziene modelformulier invullen en opsturen. Je kan echter ook gebruik maken van ons handige retourportaal om je herroeping te melden. Wij zullen je per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen. Informatie omtrent dit retourportaal kan je terugvinden op onze website:

https://www.knektin.be/pages/retour-garantie


“MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

- Aan:
KNEKTIN, initiatief van Technic-L BV
Ouden Heirweg 28
9340 Lede

- Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen(*)

- Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

- Naam/Namen consument(en):

- Adres consument(en):

- Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

- Datum:

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is."


7. Uitzonderingen op het herroepingsrecht bij onze Knektin doe-het-zelf pakketten
Bij al onze pakketten is een e-boek (pdf) aanwezig, die op alle systemen werkt met PDF reader/viewer (welke vaak reeds standaard voorzien is). Volgens de wet heb je geen recht op het herroepingsrecht bij een digitaal product zoals een e-boek. Vermits het e-boek de kern vormt van onze packs geven we jou de keuze om de producten onmiddellijk te bekijken met het e-boek of zonder. Indien je ervoor kiest om het e-boek te downloaden binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de producten kies je er ook voor om af te zien van het herroepingsrecht. Je wordt in onze communicatie omtrent het e-boek hiervan meermaals op de hoogte gebracht.

Wil je toch liever je herroepingsrecht behouden, is dit ook geen probleem. Je kan de producten perfect bekijken zonder ons e-boek. Nadat de 14 kalenderdagen verstreken zijn, kan je het e-boek downloaden en je omgeving finetunen met alle tips die erin vermeld staan.

Ook voor de premium packs zijn er aandachtspunten aangaande het herroepingsrecht. Volgens de wet mag de verkoper zijn dienst niet leveren tijdens de eerste 14 kalenderdagen, tenzij je daar uitdrukkelijke toestemming toe geeft. Heb je de handelaar uitdrukkelijk toestemming gegeven om tijdens de herroepingstermijn de dienst geheel of gedeeltelijk te leveren, dan vervalt het herroepingsrecht. Dit wil ook zeggen dat zolang de dienst niet geleverd is er geen extra producten en/of diensten kunnen aangeboden worden via offerte (vermits het bespreken van deze zaken een analyse vereist van de omgeving en een onderdeel is van de dienst).

Bij een project is er geen sprake van een herroepingsrecht, vermits dit gaat over een project waar we ter plaatse komen voor de bespreking en waarbij de consument de offerte moet goedkeuren alvorens de werken te starten waarbij de werken uitgevoerd kunnen worden en de diensten /goederen onmiddellijk in gebruik genomen worden.


ARTIKEL 5 DE PRIJS

1. Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

2. Onze prijzen zijn uitgedrukt in EURO inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. Je komt dus nooit voor verrassingen te staan. We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat je je aankoop definitief plaatst.


ARTIKEL 6 BETALING

1. Voor goederen en/of diensten die op onze website, www.knektin.be, aangekocht kunnen worden kunnen wij enkel betaling via de betaalmodules aanvaarden.

2. Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van je browser.

3. De betalingen van onze website, www.knektin.be, verlopen via de betaalprovider “Mollie” (https://www.mollie.com/be/).

4. Voor projecten, alsook voor extra diensten/goederen bovenop een premium pack aanvaarden wij overschrijvingen. Onze facturen zijn betaalbaar binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum (Uitgavedatum).

5. Door het enkel verstrijken van deze termijn is de Consument in verzuim, zonder bijkomende voorafgaande ingebrekestelling.

6. In geval van niet- of laattijdige betaling van de factuur gelden volgende regels: vanaf de vervaldag brengt het onbetaalde gedeelte van de factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest op van 1,5% per maand. Bij gebrek aan betaling binnen de 14 kalenderdagen is de schuldenaar gehouden bij toepassing van art. 1147 BW tot betaling van een schadevergoeding, conventioneel en onverminderbaar, vastgesteld op 15% van het onbetaalde bedrag met een minimum van EUR 50, onverminderd de eventuele gerechtskosten. De vergoeding blijft verschuldigd ook wanneer de laattijdige factuur in hoofdsom alleen wordt betaald.

7. Zolang de gehele betaling niet door de Consument voldaan is blijven de goederen de exclusieve eigendom van ons. In het geval de gehele betaling nog niet voldaan is, verbindt de Consument er zich toe om ook derden hiervan op de hoogte te brengen zodat er geen beslag gelegd kan worden op onze goederen.

8. Bij een bestelling (adhv akkoord offerte) van een exclusive pack (= project) verplicht de Consument er zich onherroepelijk toe tot afname en betaling van de bestelde goederen en diensten.

9. Indien de overeenkomst verbroken/geannuleerd wordt door de Consument (of door zijn toedoen) is de Consument, aan ons, een schadevergoeding van 20% verschuldigd op het totaalbedrag van de bestelling.

10. Elk protest van een factuur dient te worden verzonden per aangetekend schrijven, ten laatste binnen 10 kalenderdagen na factuurdatum. Indien de Consument tijdig reclameert, schorst dit zijn betalingsverplichting niet op. De Consument blijft in dat geval gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.

11. We behouden ons het recht voor om de bestellingen en leveringen op te schorten tot aan de betaling van de niet-betaalde facturen.


ARTIKEL 7 CONFORMITEIT EN GARANTIE

1. Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.

2. Bovendien hanteren wij voor consumenten wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot twee jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen. Hou hierbij wel rekening met bepaalde voorwaarden, lees hieronder “4. De garantie is niet van toepassing op producten waar”. De directe kosten van het terugzenden van de goederen naar ons of naar de fabrikant zijn wel voor jouw (de consument) rekening.

Voor zover dit mogelijk en redelijk is, heb je de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel in geval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heb je het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te eisen.

Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 6 maanden zal je zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.

3. Heb je een defect product binnen bovenvermelde termijn? Maak dan zo snel mogelijk melding van het probleem en gebruik ons contactformulier om ons op de hoogte te brengen. Volgende elementen hebben we zeker nodig: klachtomschrijving, productnaam, serienummer, aankoopbewijs

Eénmaal je alles hebt doorgestuurd, zullen we je zo snel mogelijk contacteren en je laten weten of je het product naar ons moet opsturen of naar de fabrikant.

4. De garantie is niet van toepassing op producten waar:
o de verzegeling op bepaalde onderdelen verwijderd is
o een defect ontstaan is door een ongeval
o het gebruik van de producten niet in overeenstemming was met de verkregen informatie en daardoor schade is ontstaan
o er schade is door normale slijtage
o de consument wijzigingen aan het product zelf heeft aangebracht
o deze behoren tot de categorie van verbruiksproducten

Wij zijn dus niet aansprakelijk voor:
- Gebreken in de producten door normale slijtage, abnormale of ongeschikte opslag- of gebruiksvoorwaarden of enige daad, nalatigheid of fout van de Koper of enige derde;
- Gebreken, van welke aard ook, aan door de Verkoper geleverde Producten die reeds enige verandering of transformatie hebben ondergaan;
- Schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Verkoper is uitgegaan van door of namens de Consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

5. De consument heeft steeds de mogelijkheid om het defecte product zelf af te leveren op een vooraf afgesproken plaats en tijdstip. Indien de consument opteert om de producten te verzenden dient hij deze kosten en de bijhorende verantwoordelijkheid zelf te dragen. Indien hij dan ten onrechte de producten terugstuurt zullen de verzendkosten (om de producten terug te sturen naar de consument) doorgerekend worden naar de consument.


ARTIKEL 8 LEVERING EN UITVOERING

1. Alle goederen en diensten worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres.

2. Wanneer een artikel in stock is wordt het aangeboden op je leveringsadres gemiddeld in 1 à 4 werkdagen. Bestellingen die voor 17 uur betaald zijn (en waar we een bevestiging van de betaaldienst van hebben) en op voorraad liggen, worden dezelfde werkdag nog verzonden (hiervoor dienen ook alle gegevens correct ingevuld te zijn door de klant). Wanneer een artikel niet in stock is, is de levertijd gemiddeld 8 à 10 dagen.

3. Leveringen gebeuren vooral in de BeNeLux (België, Nederland en Luxemburg), waarbij onze producten uit eigen voorraad worden geleverd. Er wordt een vaste kost gerekend voor de levering: 8,17 euro incl btw voor België en 11,80 euro incl btw voor Nederland/Luxemburg. Tenzij de consument een product toevoegt met gratis verzending erbij, waardoor al de verzendkosten wegvallen. De leveringen worden vooral uitgevoerd door GLS, PostNL en DPD. Tijdens het bestellingsproces heb je o.m. je telefoonnummer moeten opgeven. Dit nummer wordt o.m. gebruikt voor het geval je niet aanwezig bent tijdens de levering. Indien er op dat moment telefonisch geen alternatieve oplossing kan gevonden worden komen zij de goederen de dag nadien opnieuw aanbieden. De leveringen bij onze Packs gebeuren in deelleveringen omdat deze heel wat producten bevat. Er worden geen extra kosten aangerekend voor deze standaard deellevering. Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we je bestelling weigeren of je kan de bestelling komen afhalen.

4. Wij zijn gerechtigd om goederen te leveren in gedeelten (deelleveranties).

5. Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Indien we daarna geen oplossing vinden om de producten te leveren binnen een afzienbare periode, kan je afzien van je bestelling. In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.

6. Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. De consument draagt het risico wegens verlies of beschadiging vanaf hij de goederen fysiek in zijn bezit heeft gekregen. Als je ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden, ben jij ook verantwoordelijk voor het transport.

7. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen melden en de artikelen naar ons terug sturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst. Je moet steeds contact opnemen met ons, ook in het geval dat je producten rechtstreeks van de fabrikant/distributeur hebt ontvangen. Je kan steeds gebruik maken van ons retourportaal (te vinden op https://www.knektin.be/pages/retour-garantie) voor het melden van een defect binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst.

8. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

9. Bij het zelf installeren van de producten is de consument als enige uitsluitend verantwoordelijk. De consument erkent dat hij kennis neemt van alle begeleidende informatie, waaronder installatie- en veiligheidsvoorschriften, bij de aangekochte producten.


ARTIKEL 9 DUUR

1. De Consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde duur is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2. Een overeenkomst die voor bepaalde duur is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar.

3. Indien in een goederenovereenkomst van bepaalde duur is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de Consument de Overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde duur en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

4. Wanneer een dienstenovereenkomst van bepaalde duur 'afgesloten tussen de Onderneming en de Consument' een beding tot stilzwijgende verlenging bevat, wordt dit beding geplaatst in vetgedrukte letters en in een kader los van de tekst, op de voorzijde van de eerste bladzijde.

5. Dit beding vermeldt de gevolgen van de stilzwijgende verlenging waaronder de bepaling van de hiernavolgende paragraaf m.b.t. de opzegging, evenals de uiterste datum waarop de Consument zich kan verzetten tegen de stilzwijgende verlenging van de overeenkomst en de wijze waarop hij kennis geeft van dit verzet.

De Consument kan, na de stilzwijgende verlenging van een dienstenovereenkomst van bepaalde duur, op elk ogenblik zonder vergoeding de overeenkomst opzeggen met inachtneming van de opzeggingstermijn van maximaal twee maanden.


ARTIKEL 10 OVERMACHT

1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...


ARTIKEL 11 INTELLECTUELE EIGENDOM

1. Onze website, logo’s, e-boeks, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld onze e-boeks, tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Onze e-boeks zijn met de grootste zorg samengesteld en dit in overleg met de fabrikant/distributeur waardoor deze ook informatie bevatten die afkomstig is van hen. Ook al is bepaalde informatie terug te vinden op het internet, dit geeft niet het recht om deze delen te gaan misbruiken zoals hierboven omschreven.

3. Onze e-boeks worden in pdf-vorm voorzien wat het mogelijk maakt dat deze op alle systemen leesbaar is waar een pdf reader/viewer aanwezig is, wat standaard meestal het geval is. De consument kan na aankoop van een doe-het-zelf pakket o.m. het bijhorende e-boek downloaden welke voor een beperkte tijd beschikbaar gesteld wordt. Aan de hand van een e-mail wordt de consument op de hoogte gebracht dat hij de mogelijkheid heeft om zijn documenten te downloaden.


ARTIKEL 12 KLACHTENREGELING EN GESCHILLEN

1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via https://www.knektin.be/pages/contactgegevens. We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

2. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken uit het Vlaamse landsgedeelte, meerbepaald RPR GENT Afdeling DENDERMONDE bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar Boek VI van het Belgisch Wetboek Economisch Recht

3. Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: https://www.consumentenombudsdienst.be/nl

4. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: https://ec.europa.eu/odr

5. De Consument aanvaardt dat wij backups en communicaties (zoals e-mails, chats,..) als bewijsvoering kunnen gebruiken.