0

Klik op het winkelmandje

Gebruikersinfo (GDPR)

Deze pagina geeft je de mogelijkheid om persoonlijke gegevens op te vragen of te wijzigen. Hou er rekening mee dat ook deze aanvragen worden geregistreerd.

1. Cookies Wijzigen

Wil je graag een betere surfervaring, gebruik dan onderstaande link om je initieel gekozen cookie instellingen aan te passen.


2. Algemene gebruikersinfo wijzigen

Zijn er bepaalde gegevens die niet correct zijn? Gebruik onderstaande link om ze te wijzigen.


3. Specifieke gegevens opvragen

Gebruik onderstaande links indien je bepaalde persoonlijke gegevens wil opvragen.


4. Alle gegevens opvragen

Wil je graag een algemeen overzicht van je persoonlijke gegevens die we bewaren? Gebruik onderstaande link om dit te downloaden.


5. Gegevens verwijderen

Gebruik onderstaande link indien je alle gegevens, die we bewaren over jou, wil laten verwijderen. Belangrijk: Eénmaal verwijderd kunnen we de data niet meer terughalen.