0

Klik op het winkelmandje

Retour & Garantie

Herroepingsrecht
Is het product dat je ontvangen hebt toch niet wat je zoekt en heb je dit aangekocht als particulier? Dan kan je als consument uiterlijk binnen 14 kalenderdagen, na ontvangst van de bestelling, de overeenkomst herroepen en het product naar ons terugsturen. Het product moet wel onbeschadigd en in originele verpakking teruggestuurd worden binnen een termijn van 14 kalenderdagen na herroeping.

KNEKTIN zal vervolgens de volledige aankoopwaarde van de producten binnen 14 kalenderdagen crediteren, na ontvangst van de producten. Indien het product beschadigd of incompleet terug komt zullen wij maximaal 75% vergoeden van het oorspronkelijke aankoopbedrag.


***Gelieve je retour eerst aan te melden via ons retourportaal vooraleer het op te sturen (de link kan je hieronder terugvinden).***

Voor het terugsturen van producten binnen de bedenktijd hebben wij een handig retourportaal voorzien, je bent echter niet verplicht om dit te gebruiken en je kan het herroepingsrecht uitoefenen door het modelformulier te verzenden (lees onderaan de pagina meer omtrent het gebruik van dit formulier) of ons op ondubbelzinnige wijze op de hoogte te stellen van je herroeping.

Wij verzoeken je echter om ons retourportaal te gebruiken om interne verwerking te vergemakkelijken. Gebruik volgende link en geef alle informatie in. Na verificatie contacteren we je zo snel mogelijk terug met details voor de verzending.

retour.knektin.com

Welke methode je ook kiest, het terugsturen van de producten is op eigen kosten en verantwoordelijkheid van de klant.


Extra informatie: uitzonderingen of uitsluitingen van het herroepingsrecht
Bij al onze Knektin doe-het-zelf pakketten is een e-boek (pdf) aanwezig, die op alle systemen werkt met PDF reader/viewer (welke vaak reeds standaard voorzien is).
Volgens de wet heb je geen recht op het herroepingsrecht bij een digitaal product zoals een e-boek. Vermits het e-boek de kern vormt van onze packs geven we jou de keuze om de producten onmiddellijk te bekijken met het e-boek of zonder.
Indien je ervoor kiest om het e-boek te downloaden binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de producten kies je er ook voor om af te zien van het herroepingsrecht. Je wordt in onze communicatie omtrent het e-boek hiervan meermaals op de hoogte gebracht.

Wil je toch liever je herroepingsrecht behouden, is dit ook geen probleem. Je kan de producten perfect bekijken zonder ons e-boek. Nadat de 14 kalenderdagen verstreken zijn kan je het e-boek downloaden en je omgeving finetunen met alle tips die erin vermeld staan.

Ook voor de Premium Starters Packs zijn er aandachtspunten aangaande het herroepingsrecht. Volgens de wet mag de verkoper zijn dienst niet leveren tijdens de eerste 14 kalenderdagen, tenzij je daar uitdrukkelijke toestemming toe geeft. Heb je de handelaar uitdrukkelijk toestemming gegeven om tijdens de herroepingstermijn de dienst geheel of gedeeltelijk te leveren, dan vervalt het herroepingsrecht. Dit wil ook zeggen dat zolang de dienst niet geleverd is er geen extra producten en/of diensten kunnen aangeboden worden via offerte (vermits het bespreken van deze zaken een analyse vereist van de omgeving en een onderdeel is van de dienst).

Bij een exclusive pack is er geen sprake van een herroepingsrecht, vermits dit gaat over een project waar we ter plaatse komen voor de bespreking en waarbij de consument de offerte moet goedkeuren alvorens de werken te starten waarbij de werken uitgevoerd kunnen worden en de diensten /goederen onmiddellijk in gebruik genomen worden.

Het terugsturen van de producten uit een pakket is op eigen kosten en verantwoordelijkheid van de klant, en wordt op dezelfde manier behandeld als de andere producten (zie hierboven voor meer informatie, herroepingsrecht).


Garantie
KNEKTIN houdt zich aan de wettelijke bepaalde garanties, dwz dat voor particulieren de wettelijke garantie van 2 jaar van toepassing is.

***Gelieve ons eerst te contacteren vooraleer het product op te sturen.***

Heb je een defect product binnen deze termijn? Maak zo snel mogelijk melding van het probleem en gebruik ons contactformulier om ons op de hoogte te brengen. Volgende elementen hebben we zeker nodig:

  • klachtomschrijving
  • productnaam
  • serienummer
  • aankoopbewijs


Eénmaal je alles hebt doorgestuurd, zullen we je zo snel mogelijk contacteren om door te geven waar/wanneer je het defecte product mag afleveren. Indien de consument opteert om de producten te verzenden dient hij deze kosten en de bijhorende verantwoordelijkheid zelf te dragen. 

Valt het defecte product buiten garantie dan wordt je hiervan op de hoogte gebracht.

De garantie is niet van toepassing op producten waar:

  • de verzegeling op bepaalde onderdelen verwijderd is
  • een defect ontstaan is door een ongeval
  • het gebruik van de producten niet in overeenstemming was met de verkregen informatie en daardoor schade is ontstaan
  • er schade is door normale slijtage
  • de consument wijzigingen aan het product zelf heeft aangebracht
  • deze behoren tot de categorie van verbruiksproducten


Klachtenprocedure
Ben je niet tevreden en wil je hier graag melding van maken, dan kan dat. Via het contactformulier mag je dit gerust laten weten, we beantwoorden je melding zo snel mogelijk.

Ben je niet tevreden met ons antwoord, dan kan je steeds gebruik maken van het Europese online platform (ODR) voor geschilbeslechting. Dit is te vinden op https://ec.europa.eu/odr.


Modelformulier voor herroeping
Europees recht verplicht ons dit modelformulier voor herroeping beschikbaar te stellen. Je kan dit formulier gebruiken om aan te geven dat je binnen de 14 kalenderdagen van je aankoop, bij KNEKTIN, wil afzien.

Wettelijk ben je niet verplicht om dit formulier te gebruiken.
Daarom kan je gebruik maken van ons handig retourportaal (klik op de retour link hierboven om het portaal te bekijken).

Wil je toch liever gebruik maken van het formulier, print de volgende informatie af en stuur ze op via post.

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:
KNEKTIN, initiatief van Technic-L BV
Ouden Heirweg 28
9340 Lede

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

Naam/Namen consument(en):

Adres consument(en):

Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend],

[Datum]: