0

Klik op het winkelmandje

Ik heb 4 balkjes en toch een slechte connectie

Door Lieven Meys 20 november, 2019

4 balkjes in mijn wifi icoon en toch een slechte connectie?

Klinkt dit bekend in de oren?

Je bent niet de enige.
Misschien beschik je wel over een sterk signaal, maar zijn er gewoon te veel storingen op de achtergrond.

Wat kan je doen?
Eerst en vooral moet je begrijpen dat de balkjes op je wifi client (bv gsm, laptop) een representatie zijn van de signaalsterkte en niet van de kwaliteit van het signaal. De balkjes geven enkel weer hoe "luid" een access point kan "roepen" en hoe "luid" je hem kan "horen". Om het wifi icoon (= balkjes op je wifi client) beter te kunnen interpreteren moeten we een aantal waarden kennen:

  • de signaalsterkte
  • de verhouding van de signaalsterkte tot de achtergrondruis

 

Stap 1: De signaalsterkte meten

Wanneer we over signaalsterkte praten maken we gebruik van dBm-waarden.
Decibel-milliwatts (dBm) geeft decibel weer in verhouding tot milliwatt (mW), waarbij 0 dBm = 1 mW.

Een hardnekkig misverstand bij het vermelden van signaalsterkte is de verwijzing naar RSSI (= Received Signal Strength Indicator), dit is echter niet hetzelfde! De echte RSSI-waarde wordt niet uitgedrukt in dBm, is een relatieve waarde die merk/chipset afhankelijk is en zou idealiter uitgedrukt moeten worden in percentages.

Hou er rekening mee dat sommige tools en websites wel degelijk over RSSI praten en toch dBm-waarden meegeven.

Verwarrend?
Absoluut, maar in dit geval misbruikt men de term en heeft men het wel degelijk over de signaalsterkte.Wil je in staat zijn om de signaalsterkte van een connectie uit te lezen dan kan je gebruik maken van een applicatie zoals bijvoorbeeld Ubiquiti WiFiman. Je hoeft niet verbonden te zijn met het wifi netwerk om een passieve scan uit te voeren. Bij dit type van scannen wordt er gewoon geluisterd naar wat de verschillende access points aan het “roepen” zijn (beacon frames, standaard worden er elke 102,4 ms beacons uitgestuurd) en kunnen we op deze manier o.m. de signaalsterkte achterhalen:

Hoe werkt een passieve scan?

De waarden die we zullen meten worden aangeduid met een “–“ teken voor de dBm-waarde. Dit komt omdat het een decimale waarde is die kleiner is dan 1 mW. De gemeten waarden zullen meestal tussen de -30 dBm en -100 dBm liggen. Hoe dichter bij 0, hoe sterker het signaal (dwz: -60 dBm is een beter signaal dan -85 dBm).

Alle gemeten waarden zijn een resultaat van hoe de gsm of laptop het signaal ontvangt/ziet. Hou er rekening mee dat de gemeten waarden zullen fluctueren, je zal dus meermaals moeten meten en een gemiddelde nemen. Ga je de signaalsterkte van de client echter in de controller bekijken dan zal je zien dat je waarde lager zal zijn dan diegene in je meetapplicatie. Dit is perfect normaal, de controller geeft de waarde weer vanuit de access point zijn standpunt (= hoe de AP het signaal van de client ontvangt).


Uitstraling van de AP tov de client
Laat je niet van de wijs brengen indien je in WiFiman een indicatie “poor” te zien krijgt bij een signaalsterkte van -65 dBm. Dit is wel degelijk een goed signaal, maar je gsm moet wel nog een antwoord terugsturen naar de AP waardoor de AP je signaal misschien maar tegen -75 dBm zal ontvangen. Deze waarde is wel zwakker, wat al veel verklaart. 


Maar wat zijn goede en wat zijn slechte dBm-waarden?

 

  • Bij een professioneel netwerk streeft men over het algemeen naar een celoverlap (waar de roaming plaatsvindt) met een signaalsterkte van -67 dBm (soms ook -65 dBm).
  • Voor algemeen gebruik (email, websites) heb je een signaalsterkte van -70 dBm of beter nodig.
  • Wil je echter degelijke video streaming dan heb je een signaalsterkte van -67 dBm of beter.
  • Bij een VoWiFi (voice-over-WiFi) netwerk heb je een signaalsterkte van -65 dBm of beter nodig.

 

Wat zijn goede en wat zijn slechte dBm waarden?


Op het internet lees je echter heel vaak om de wifi client vlak naast/bij de AP te plaatsen om een zo goed mogelijke connectie te verkrijgen. Dit geeft echter het tegenovergestelde effect. Je client zal een signaalsterkte krijgen die beter is dan -40 dBm en dat is geen goed idee. De versterkers in de AP zullen verzadigd worden en je datasnelheden zullen verlagen.

Weten welke signaalsterkte je hebt is één ding, maar de kwaliteit van je signaal kennen is een ander.

Stap 2: Signaalkwaliteit meten

Om de kwaliteit van het signaal te kennen moeten we de verhouding van de signaalsterkte tot de achtergrondruis (= noise floor) weten. Dit is beter bekend onder de afkorting SNR (Signal-to-Noise Ratio) en wordt uitgedrukt in decibel (dB).

SNR kan je vergelijken met op café gaan: je wil iets zeggen tegen je kameraden, de muziek en alle andere feestvierders zorgen voor achtergrondgeluid. Opdat je kameraden jou kunnen horen en verstaan, moet je boven deze achtergrondruis uitkomen. Het verschil tussen jouw stemvolume en de noise floor zal de SNR-waarde geven.

Het belang van SNR is dus niet weg te denken.

SNR, de verhouding van de signaalsterkte tot de achtergrondruis (= noise floor)


Maar wat als je signaalsterkte niet boven de noise floor komt?
Als de achtergrondruis te groot is zal je data corruptie krijgen waardoor de data opnieuw verstuurd (= retransmits) zal moeten worden. Dit is beter bekend onder de term "retry rates". Een hoog aantal (>= 15%) frame retry rates is een probleem, is hoogstwaarschijnlijk afkomstig van interferentie en moet verder onderzocht worden. Retransmissions hebben o.m. een nadelig effect op je andere clients, vermits wifi een shared medium is.

Wat is een goede SNR-waarde?

  • SNR van 20 dB = data
  • SNR van 25 dB = voice
  • SNR > 25 dB = super!

Hoe meer storingen (= interferenties), hoe lager je SNR zal zijn. Een SNR lager dan 18 dB zal zorgen voor een slechtere wifi connectie. Aan de hand van applicaties zoals WiFi Analyzer, WiFi Explorer, inSSIDer,... kunnen we de noise floor en SNR-waarde achterhalen. Hou hierbij wel rekening mee dat je gewone wifi kaart niet goed genoeg is om echt accurate SNR waardes weer te geven. Dit komt omdat deze niet alle ruis kan detecteren.

Conclusie

Oordeel niet te snel, de balkjes geven maar zeer beperkte informatie weer. Je kan perfect minder wifi balkjes zien, maar toch een degelijke connectie hebben: een degelijke conversatie kan je pas voeren als je op een rustige manier met elkaar praat.

Ben je op zoek naar accurate waarden voor de signaalsterkte en SNR? Knektin kan je hier bij helpen. Accurate waarden kan je enkel verkrijgen door gebruik te maken van professioneel materiaal.

Lieven Meys
Lieven Meys


Heb je een vraag of mening? Laat van je horen.

Reacties moeten eerst goedgekeurd worden alvorens deze zichtbaar worden.